Sinds 1992 maakt STEK (Stichting Emissiepreventie Koudetechniek) zich sterk om (in)directe koudemiddelenemissies in de koudetechniek terug te dringen.
Wij zijn er voor alle partijen die in aanraking komen met de koude-, klimaat- en warmtepompbranche zoals monteurs, installatiebedrijven, eigenaren/beheerders van koelinstallaties en de overheid.

Ons werk kent drie pijlers:
• bedrijfscertificaten
• persoonscertificering
• kennisoverdracht

Bedrijfscertificering
Voor bedrijven hebben we het STEK-bedrijfscertificaat, waarmee u niet alleen voldoet aan de minimale wettelijke eisen, maar ook aantoont dat uw bedrijf staat voor kwaliteit, veiligheid en duurzame werkwijzen. Onze onafhankelijke certificeringsinstanties KIWA of SGS Intron beoordelen uw bedrijf elke twee jaar.

Persoonscertificering
STEK is door de overheid aangewezen als dé exameninstelling voor F-gassen-certificering en EPBD ten behoeve van koeltechnische vakmensen die werken aan stationaire- en koel- en klimaatregelingsapparatuur en warmtepompen.
We bieden alle certificering aan via één loket: waaronder F-gassen cat.1, F- gassen cat. 2 (voor warmtepompen), natuurlijke en brandbare koudemiddelen (ACB-certificering), EPBD A en B, basiskennis Koudetechniek en basiskennis Klimaattechniek, en de hardsoldeer-kwalificatie.

Kennisoverdracht
Alle (aspirant)STEK-gecertificeerde bedrijven kunnen gebruik maken van het deelnemersplatform, waar u actuele informatie en hulpdocumenten vindt over diverse onderwerpen.

www.stek.nl