Programma

 

13.00   Ontvangst deelnemers

13:30 - 13:40

  

Opening

Dagvoorzitter Suzan Vink en Anouk Dijkstra, voorzitter knvvk & young cool 

Het congres wordt geopend door Anouk Dijkstra, voorzitter knvvk & young cool en eigenaar van Prevesco en Suzan Vink, de dagvoorzitter. 

13:40 - 14:10

 

Alleen natuurlijke koudemiddelen hebben toekomst! (Engelstalig) 
Armin Hafner, Professor Refrigeration Technology aan de Noorse universiteit NTNU in Trondheim

Professor Hafner is ervan overtuigd dat er geen technische obstakel is die een bijna volledige transformatie van F-gassen naar natuurlijke koudemiddelen nog in de weg kan staan. “Of het nu gaat om de industrie, een supermarkt, een hotel, een kantoor of een school; ze kunnen allemaal de overstap maken naar een systeem met een natuurlijk koudemiddel. Dat is nodig omdat F-gassen schadelijk zijn voor het milieu. Is het niet vanwege de GWP, dan wel door PFAS of de ODP.” 
De overstap op schone koeling en warmtepompoplossingen is al in volle gang, waarvan prof. Hafner enkele interessante voorbeelden zal geven. Hafner realiseert zich dat de transformatie tijd zal kosten, bijvoorbeeld vanwege beperkte budgetten en omdat nog veel systemen nog niet aan vervanging of een opknapbeurt toe zijn. Hij is echter van mening dat de wereld op dit moment te veel tijd verspilt. “We moeten de transitie versnellen. Hoe dat kan?  In mijn presentatie zal ik daarover mijn visie geven.”

14:10 - 14:40

 

Kansen en onderzoek koeling en warmtepompen: van Australië tot Nederland (Engelstalig)
Prof. Kamel Hooman, Professor and Chair of Heat Transformation Technology and Animesh Sahoo and Dimitris Ntagkras, Student Mechanical Engineering TU Delft

Deze presentatie zal kort ingaan op enkele recente onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten op het gebied van koel- en warmtepompsystemen in Australië en Nederland. Het biedt ook enkele uitdagingen en kansen voor de koelsector om te groeien en bij te dragen aan de energietransitie.

14.40 - 14:45

 

Speeddating
Onder leiding van Suzan Vink
 

14:45 - 15:15

 

 

 

Restwarmte: een duurzame bron voor comfort
Gerard Jansen, Leading Professional duurzaamheid in de gebouwde omgeving, Royal HaskoningDHV

Bij moderne gebouwen, renovatie en verduurzaming ligt de focus vaak op verwarmen en het verkleinen van de warmtevraag. Maar ook de koudevraag neemt toe; gebouwen worden namelijk steeds luchtdichter en van goed isolatie voorzien. De koelmachine staat daarbij koude te produceren, waarbij de warmte vaak wordt afgevoerd. Dat is zonde, want de gebouwde omgeving is juist op zoek gaan naar duurzame warmte(bronnen). Binnen één gebouw of op campus-niveau is dat mogelijk. In deze presentatie komen een aantal voorbeelden voorbij, waarin de koudeproductie de duurzame warmtebron is voor de verwarming. Welke kansen liggen binnen handbereik en hoe gaan we die benutten?

15:15 - 15:45  

Pauze

15:45 - 16:20   Sessie ronde 1
 

1.1 Ammoniak versus CO2: de keuze voor middelgrote koelinstallaties
Ronald van den Bergh, Bedrijfsdirecteur Govers Koeltechniek

 

1.2 Dubbel winnen: sturen op energieprijzen én energiebesparingen in de koudetechniek
Twan Aarts, Hoofd Techniek PCT Koudetechniek &
Richard van Driel, Innovatie Specialist Van Kempen Koudetechniek

 

   

1.3 Propaan: toepassingen en service in de praktijk
John Lelieveld, eigenaar Icefish en Patrick van Zwam, eigenaar GTEX

 

1.4 Wet- en regelgeving rondom koelinstallaties en warmtepompen
met propaan

Lieke Koets, Adviseur milieu en veiligheid Energie Consult Holland

  1.5 De nieuwe zorg voor milieu en koudetechniek: PFAS

Arie van Ballegooijen, Technisch Manager STEK en eigenaar VBA Inspectie & Advies

  1.6 Verduurzaming van de industrie door hoge temperatuur warmtepompen
Tom Eelen, Director Sales & Sales Support Benelux GEA Refrigeration Netherlands NV

16:20 - 16:25

  Wisselpauze
16:25 - 17:00   Sessie ronde 2
 

2.1 Ammoniak versus CO2: de keuze voor middelgrote koelinstallaties
Ronald van den Bergh, Bedrijfsdirecteur Govers Koeltechniek

 

2.2 Dubbel winnen: sturen op energieprijzen én energiebesparingen in de koudetechniek
Twan Aarts, Hoofd Techniek PCT Koudetechniek &
Richard van Driel, Innovatie Specialist Van Kempen Koudetechniek

   

2.3 Propaan: toepassingen en service in de praktijk
John Lelieveld, eigenaar Icefish en Patrick van Zwam, eigenaar GTEX 

  2.4 Hoe energie te besparen in pompsystemen (engelstalig)
Rooba Sivagnanam, International Sales Manager HB Products
Henrik Kudsk, Product Manager HB Products
 
  2.5 Verduurzaming van de industrie door hoge temperatuur warmtepompen
Tom Eelen, Director Sales & Sales Support Benelux GEA Refrigeration Netherlands NV
  2.6 Wet- en regelgeving rondom koelinstallaties en warmtepompen
met propaan

Lieke Koets, Adviseur milieu en veiligheid Energie Consult Holland
17:00 17:50   Pauze met lichte maaltijd

17:50 - 18:20

 

 

Stadsverwarming (R290 & R600)
Sander Beltman, Technisch directeur Dutek &
Sietze Haitsma, Product Manager Decentrale Oplossingen Eneco

In hun presentatie geven Beltman en Haitsma in op hun visie op de toepassing van centrale HT-warmtepompen in decentrale energiesystemen zoals kleine warmtenetten en energievoorziening in appartementencomplexen. Warmtebedrijven zoals Eneco zijn op zoek naar toekomstbestendige warmtepompen, waardoor zij geïnteresseerd zijn in natuurlijke koudemiddelen, een breed toepassingsgebied, goed deellast en vollast rendement, betrouwbaar, lage onderhouds en exploitatiekosten.  Voor deze toepassing heeft Dutek een warmtepomp ontwikkeld met als koudemiddel propaan (R290) voor temperaturen tot 70 á 80° C en isobutaan (R600) voor temperaturen tot 100° C. “Deze warmtepompen bieden veel flexibiliteit en een hoog rendement en kan 100 °C warmte maken, zelfs bij een brontemperatuur van tot -25 °C”, zegt Beltman. De warmtepompen zijn volgens hem geschikt voor appartementengebouwen, maar bieden ook mogelijkheden voor warmtenetten en de industrie. Eneco past overigens al jaren met veel succes warmtepompen (tot circa 65 °C) toe in decentrale warmte-en koudenetten en appartementencomplexen, vaak in combinatie met  een WKO. De nieuwe generatie warmtepompen van Dutek bieden echter de mogelijkheid om bestaande (hoog temperatuur) warmtenetten, maar ook nog te realisaren warmtenetten in bestaande bouw te voorzien van duurzaam opgewekte warmte.

18:20 - 18:50

 

 

 

 

Wat is de groeipotentie van CO2-technologie? (engelstalig)
Armin Hafner, professor Refrigeration Technology, NTNU Department of Energy and Process Engineering

In de afgelopen twee decennia is de techniek van CO2-warmtepompen en -koelinstallaties steeds verder ontwikkeld. Daarin heeft Armin Hafner, samen met zijn team, een belangrijke rol gespeelt. In zijn presentatie gaat hij in op de laatste ontwikkelingen, zoals op het gebied van componenten. Verder zal hij ingaan op wat er technisch gezien allemaal komt kijken bij het gebruik van CO2, dat zich in veel opzichten anders gedraagt dan alle andere koudemiddelen. Een voorbeeld is dat als de warmte op wisselende, glijdende temperaturen wordt aangeleverd, een lage retourtemperatuur vanuit het afgifte systeem een voordeel is. Kortom, waarmee moeten installateurs of ontwerpers allemaal rekening houden om tot een goede installatie en werking te komen.

18:50 - 18:55

  Speeddating
onder leiding van Suzan Vink
18:55 - 19:10   Korte Pauze

19:10 - 19:40

 

Update F-gassen vanuit Brussel

Bas Eickhout Europarlementariër GroenLinks en ondervoorzitter van de fractie van De Groenen/Vrije Europese Alliantie en rapporteur op het dossier wetgeving over de reductie van F-gassen
Davide Sabbadin, Deputy Policy Manager for Climate at European Environmental Bureau

Op dit moment wordt er onderhandeld over de herziening van de Europese F-gassen wetgeving. Het Parlement en de EU-landen zijn het eens over een snellere afbouw van HFK-gebruik, maar het Europarlement gaat een stap verder en wil naar nul in 2050. Belangrijk is ook de vraag welke rol nieuwe chemicaliën hebben onder de nieuwe Europese wetgeving, en hoe snel Europa overstapt op natuurlijke alternatieven. Warmtepompen staan centraal in dit debat, omdat tegelijkertijd de energietransitie moet worden versneld. Bas Eickhout is hoofdonderhandelaar namens het Europarlement. Hij geeft zijn visie op de toekomst van de Europese wetgeving geeft een update over de onderhandelingen.

19:40 - 20:10

 

Afsluiting Rob Urgert en Joep van Deudekom

Spetterende humoristische afsluiting met Rob Urgert en Joep van Deudekom. Dit presentatieduo is bekend van populairwetenschappelijke tv-programma’s als Onder de tram, Tussen de Oren en Het Instituut. En ze waren succesvol op zaterdagavond met De Kwis, het satirische weekoverzicht op Nederland 1 dat genomineerd werd voor een Nipkow-schijf. De twee performers treden ook vaak op tijdens congressen, zoals in dit geval het Koudecongres. De titel van hun performance luidt 'Hoe word ik succesvoller dan mijn collega's?' Hierbij gaan ze op zoek naar de wetenschap achter succes en combineren harde wetenschap met humoristische foto's, filmpjes en experimenten. Oftewel: humor met inhoud op niveau!

20:10   Afsluitende netwerkborrel