Keuzesessies


Keuzesessie 1

1.1 Ammoniak versus CO2: de keuze voor middelgrote koelinstallaties
Ronald van den Bergh, Bedrijfsdirecteur Govers Koeltechniek

Bij het ontwerpen en realiseren van nieuwe koelinstallaties is het gebruik van een natuurlijk koudemiddel volgens Van den Bergh een vast gegeven. Echter welke oplossing past het beste in bij een specifieke toepassing? In de presentatie neemt hij jullie mee in het keuzetraject dat Govers hierbij toepast bij projecten van opdrachtgevers. Niet alleen het beste koudemiddel wordt in dat traject bepaald, maar ook het installatietype. Wordt het ammoniak of toch CO2?

 

1.2 Dubbel winnen: sturen op energieprijzen én energiebesparingen in de koudetechniek
Twan Aarts, Hoofd Techniek PCT Koudetechniek &
Richard van Driel, Innovatie Specialist Van Kempen Koudetechniek

De presentatie van de twee gaat over de optimalisatie van koudetechniek met energiebesparing en kwaliteitsverhoging als doel. Aarts richt zich daarbij op de techniek. Door inzicht te krijgen in energieverliezen en de juiste keuzes te maken bij het ontwerp van de installatie, kunnen volgens hem efficiëntere systemen worden gebouwd. Ook afstelling, onderhoud en opleiding van monteurs spelen hierbij een belangrijke rol. In zijn presentatie geeft Aarts inzicht in hoe hij dit als Hoofd Techniek bij PCT dit aanpakt. 

Van Driel gaat in zijn deel van de presentatie in op de kansen die de huidige energiemarkt biedt om in de koudetechniek tot besparingen te komen. Daarbij zal hij uitleg geven over de mogelijkheden om te sturen op Day Ahead European Power Exchange (EPEX) prijzen. Op deze Europese elektriciteitsbeurs met spotprijzen zijn de prijzen een dag tevoren bekend; ze fluctueren per uur. Door automatisch in te grijpen op het gedrag van de koelinstallatie kan op energiekosten bespaard worden, bijvoorbeeld door, binnen de marges die mogelijk zijn, de temperatuur van een vriescel omlaag te brengen bij lage en te verhogen bij hoge energiekosten.  
 

1.3 Propaan. Toepassingen en service in de praktijk
John Lelieveld, eigenaar Icefish en Patrick van Zwam, eigenaar GTEX

De presentatie van Lelieveld en Van Zwam gaat over het gebruik en onderhouden van propaan-chillers. Ze benaderen dit vanuit de praktijk. “Installaties met propaan vragen extra aandacht vanwege de brandbaarheid van het koudemiddel. Maar als je goed weet waarop je moet letten en secuur werkt is het niet zo spannend als het misschien lijkt”, zegt Lelieveld. Hij wijst erop dat propaan al een heel oud koudemiddel is en in het verleden zonder problemen werd toegepast, zoals op schepen. De twee experts geven praktische tips hoe installateurs en eindgebruikers propaan veilig in chillers kunnen toepassen. 
 

1.4 Wet- en regelgeving rondom koelinstallaties en warmtepompen met propaan
Lieke Koets, Adviseur milieu en veiligheid Energie Consult Holland

Vanwege de brandbaarheid is er wet- en regelgeving rond het gebruik van propaan in koelinstallaties en warmtepompen. Koets gaat uitleggen waaraan u moet voldoen als u als installateur en eindgebruiker met dergelijke installaties te maken krijgt.

     

1.5 De nieuwe zorg voor milieu en koudetechniek: PFAS
Arie van Ballegooijen, Technisch Manager STEK en eigenaar VBA Inspectie & Advies

De Europese politiek buigt zich momenteel over een verbod op PFAS. Dat kan verstrekkende gevolgen hebben; de fluor-koolwaterstofverbinding zit namelijk in veel bekende F-gassen. Dat er een verbod dreigt, komt door de impact van de stof op het milieu. Hoe dat precies zit, zal van Ballegooijen in zijn presentatie uitleggen. Ook zal hij inzicht geven in het proces van eerste voorstel tot implementatie van de REACH verordening welke handelt over onder andere PFAS. En uiteraard over de gevolgen en opties voor de installateur.

 

1.6 Verduurzaming van de industrie door hoge temperatuur warmtepompen
Tom Eelen, Director Sales & Sales Support Benelux GEA Refrigeration Netherlands NV

De presentatie geeft inzicht in de oplossingen voor de uitdagingen waarmee de industrie wordt geconfronteerd op het vlak van verduurzaming. 

 

Keuzesessie 2

 

2.1 Ammoniak versus CO2: de keuze voor middelgrote koelinstallaties
Ronald van den Bergh, Bedrijfsdirecteur Govers Koeltechniek

Bij het ontwerpen en realiseren van nieuwe koelinstallaties is het gebruik van een natuurlijk koudemiddel volgens Van den Bergh een vast gegeven. Echter welke oplossing past het beste in bij een specifieke toepassing? In de presentatie neemt hij jullie mee in het keuzetraject dat Govers hierbij toepast bij projecten van opdrachtgevers. Niet alleen het beste koudemiddel wordt in dat traject bepaald, maar ook het installatietype. Wordt het ammoniak of toch CO2?

 

2.2 Dubbel winnen: sturen op energieprijzen én energiebesparingen in de koudetechniek
Twan Aarts, Hoofd Techniek PCT Koudetechniek &
Richard van Driel, Innovatie Specialist Van Kempen Koudetechniek

De presentatie van de twee gaat over de optimalisatie van koudetechniek met energiebesparing en kwaliteitsverhoging als doel. Aarts richt zich daarbij op de techniek. Door inzicht te krijgen in energieverliezen en de juiste keuzes te maken bij het ontwerp van de installatie, kunnen volgens hem efficiëntere systemen worden gebouwd. Ook afstelling, onderhoud en opleiding van monteurs spelen hierbij een belangrijke rol. In zijn presentatie geeft Aarts inzicht in hoe hij dit als Hoofd Techniek bij PCT dit aanpakt. 

Van Driel gaat in zijn deel van de presentatie in op de kansen die de huidige energiemarkt biedt om in de koudetechniek tot besparingen te komen. Daarbij zal hij uitleg geven over de mogelijkheden om te sturen op Day Ahead European Power Exchange (EPEX) prijzen. Op deze Europese elektriciteitsbeurs met spotprijzen zijn de prijzen een dag tevoren bekend; ze fluctueren per uur. Door automatisch in te grijpen op het gedrag van de koelinstallatie kan op energiekosten bespaard worden, bijvoorbeeld door, binnen de marges die mogelijk zijn, de temperatuur van een vriescel omlaag te brengen bij lage en te verhogen bij hoge energiekosten.

 

2.3 Propaan. Toepassingen en service in de praktijk
John Lelieveld, eigenaar Icefish en Patrick van Zwam, eigenaar GTEX

De presentatie van Lelieveld en Van Zwam gaat over het gebruik en onderhouden van propaan-chillers. Ze benaderen dit vanuit de praktijk. “Installaties met propaan vragen extra aandacht vanwege de brandbaarheid van het koudemiddel. Maar als je goed weet waarop je moet letten en secuur werkt is het niet zo spannend als het misschien lijkt”, zegt Lelieveld. Hij wijst erop dat propaan al een heel oud koudemiddel is en in het verleden zonder problemen werd toegepast, zoals op schepen. De twee experts geven praktische tips hoe installateurs en eindgebruikers propaan veilig in chillers kunnen toepassen.
 

2.4 Hoe energie te besparen in pompsystemen (engelstalig)
Rooba Sivagnanam, International Sales Manager HB Products
Henrik Kudsk, Product Manager HB Products

Energie efficiënte pompsystemen door het regelen van het circulatievoud door middel van de Vapour Quality Control

 

2.5 Verduurzaming van de industrie door hoge temperatuur warmtepompen
Tom Eelen, Director Sales & Sales Support Benelux GEA Refrigeration Netherlands NV

De presentatie geeft inzicht in de oplossingen voor de uitdagingen waarmee de industrie wordt geconfronteerd op het vlak van verduurzaming. 2.6 Wet- en regelgeving rondom koelinstallaties en warmtepompen met propaan
Lieke Koets, Adviseur milieu en veiligheid Energie Consult Holland

Vanwege de brandbaarheid is er wet- en regelgeving rond het gebruik van propaan in koelinstallaties en warmtepompen. Koets gaat uitleggen waaraan u moet voldoen als u als installateur en eindgebruiker met dergelijke installaties te maken krijgt.