ECH is een bevoegde en innovatieve certificatie- en keuringsinstelling voor koelinstallaties en warmtepompen. Onze kernwaarden zijn daarbij bevoegd, betrokken en flexibel.

Nieuwe koelinstallaties
Nieuwe koelinstallaties en warmtepompen moeten voldoen aan de eisen van de Europese richtlijn drukapparatuur PED (2014/68/EU). Deze richtlijn is van toepassing op drukapparatuur, samenstellen en druksystemen. Deze installaties worden ingedeeld in risicocategorieën. Wanneer de risicocategorie groter is dan categorie I, moet de fabrikant CE-markering verzorgen onder toezicht van een Notified Body (NoBo). ECH is geaccrediteerd voor alle PED modules.

Bestaande koelinstallaties
Volgens het Warenwetbesluit drukapparatuur (WBDA 2016) is de eigenaar van koelinstallaties verantwoordelijk voor de inspecties en keuringen in de gebruiksfase. ECH is NL-CBI voor drukapparatuur.

Beoordelingen PGS 13 en NPR 7600/7601
In combinatie met keuringen volgens het WBDA kunnen beoordelingen volgens PGS 13 (Publicatie reeks Gevaarlijke Stoffen) en NPR 7600/7601 (Nederlandse Praktijk Richtlijnen) voor natuurlijke koudemiddelen worden uitgevoerd. ECH heeft zich onder andere gespecialiseerd in beoordelingen volgens deze richtlijnen.

F-gassen bedrijfscertificaat
Wanneer een bedrijf werkzaamheden verricht aan koelinstallaties en warmtepompen met synthetische koudemiddelen, moet het bedrijf hiervoor gecertificeerd te zijn. Als een bedrijf beschikt over een geldig f-gassen bedrijfscertificaat, dan mag het in heel Europa (H)(C)FK handelingen verrichten aan koelinstallaties. ECH is geaccrediteerd om bedrijven te certificeren volgens de f-gassenverordening.

Wilt u meer informatie?
Bezoek onze website www.energieconsult.nl.