De wereld staat voor de enorme opgave om de klimaatdoelen van 2030 te halen. Dit heeft een grote invloed op onze sector. Het gaat al lang niet meer alleen over “koude”; koudetechniek gaat ook over energie, CO₂-emissie en warmte. De warmtepomp - in de basis ook koeltechniek - neemt een steeds grotere plaats in.

Een van de klimaatdoelen van de EU-lidstaten is dat de EU in 2030 minimaal 55% minder broeikasgassen moet uitstoten. De energiesector loopt voorop in de transitie naar een duurzame en CO₂-arme energievoorziening. Met het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen, zal de elektriciteitsvraag in 2030 grotendeels uit hernieuwbare bronnen komen, zoals zonne- en windenergie.

Tegelijkertijd hebben we te maken met een groeiende schaarste op het elektriciteitsnet als gevolg van economische groei en digitalisering van de samenleving. Het tempo waarmee de vraag naar elektriciteit stijgt is hoog en het aantal plaatsen waar het elektriciteitsnet vol zit neemt toe. De vanzelfsprekendheid van het betrouwbare energiesysteem in Nederland wordt met de energietransitie stevig op de proef gesteld. De energietransitie is een ingrijpende opgave met grote impact op de maatschappij waar we gezamenlijk de schouders onder moeten zetten.

Met de terugfasering van synthetische koudemiddelen zien we een flinke toename in het gebruik van natuurlijke koudemiddelen in koudesystemen en warmtepompen. Daarbij hebben we te maken met een tekort aan vakbekwame en gecertificeerde koelmonteurs. Binnen de sector is reeds adequate actie ondernomen ten aanzien van opleidingen en certificeringen om installateurs optimaal te kunnen voorbereiden om aan de eisen van het Activiteitenbesluit te kunnen voldoen.

Verder vraagt de gestage groei van de wereldbevolking om duurzame voedselsystemen en om nieuwe oplossingen en inzichten, waardoor innovatie in onze sector een belangrijke factor blijft.

Tijdens het Koudecongres leidt dagvoorzitter Suzan Vink je door een veelzijdig programma met actuele en praktische presentaties waarin al deze facetten voorbij zullen komen. De Noorse key-note speaker Professor Armin Hafner (Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim), Professor Kamel Hooman (TU Delft), Europarlementariër Bas Eickhout en nog een aantal toonaangevende sprekers uit de branche nemen je mee in technologische kennis en actuele ontwikkelingen, maar ook in de toepassingen vanuit de praktijk. Er zijn interactieve kennissessies en uiteraard is er voldoende tijd om elkaar te ontmoeten en te netwerken.


Wat levert dit congres je op?

Na afloop heb je:
•    Kennis van actuele (technische) ontwikkelingen en innovaties
•    Aan de hand van praktijkvoorbeelden inspiratie opgedaan voor toepassing van nieuwe technieken
•    Inzicht in uiteenlopende toepassingsmogelijkheden van natuurlijke koudemiddelen
•    Weer uitgebreid kunnen netwerken met vakgenoten  

 

 

 

 

Armin Hafner

Professor Refrigeration Technology, NTNU Department of Energy and Process Engineering

Professor Dr.-Ing. Armin Hafner has recently started at NTNU in Trondheim, Norway, as a professor in refrigeration technology. During the past two decades, Armin has been working at SINTEF with research topics related to CO₂ refrigeration technology applied in various applications.

His focus is in the fields of refrigeration and heat pump technology in general, as well as CO₂ technology for various applications such as supermarkets, industrial heat pumps, and transport refrigeration. Additionally, he is involved with system design for refrigeration, air conditioning and heat pumps, including working fluid with an emphasis on natural working fluids, C02, NH3, and  hydrocarbons. He has over 100 international and national publication with the area of refrigeration and process engineering.

Afsluiter met Rob Urgert en Joep van Deudekom

Spetterende humoristische afsluiter van Rob Urgert en Joep van Deudekom. Humor met inhoud op niveau.