Ruud van Dissel

Managing Director BITZER Benelux

Hij heeft een goed overzicht van de actuele stand van zaken in de koudetechniek.

Richard Dommerholt

Algemeen Directeur Westfalen Gassen Nederland BV

Richard Dommerholt, algemeen directeur Westfalen Gassen Nederland BV, Deventer. In 1995 is hij gestart  bij  Westfalen als commercieel manager. In 2013 werd hij directeur van de medische tak, Westfalen Medical BV. Vervolgens vertrok hij in 2015 naar Oostenrijk om daar leiding te geven aan Westfalen Austria GmbH. In 2016 kwam daar het co-directeurschap bij van Westfalen Gas s.r.o in Tsjechië. Kortom iemand met jarenlange ervaring op het gebied van koudemiddelen. 

lr. Steven Lobregt

Directeur Sparkling Projects

Steven Lobregt is partner van Sparkling Projects, het bureau dat adviseert en projecten opzet voor industriële koeltechniek, duurzame energie en bedrijventerreinen. Bij Sparkling Projects werken 15 personen, waarvan 5 vennoten. Hij ontwikkelde in 2010 het duurzame Informatiecentrum Ecofactorij o.a. voorzien van PCM materialen, natuurlijke koeling en warmte uit bio energie. Steven heeft o.a. voor TBO gewerkt waar hij zich bezig hield met onderzoek, ontwikkeling en advies van industriële koelinstallaties en warmptepompen. Tevens was hij meer dan 10 jaar bestuurslid bij de Koninklijke Nederlandse vereniging voor Koude (KNvvK) en bij de Stichting Ontwikkeling Koeltechniek. Vanuit deze bestuursfunctie is hij betrokken bij de universitaire koudegroep Wageningen/Delft.

Marco Oosdijk

Sales manager Climalife

Marco is sinds de zomer van 2010 werkzaam bij Climalife en heeft verschillende functies mogen bekleden. Vanuit al deze perspectieven heeft hij de markt leren kennen en zien veranderen, deze ervaring neem hij mee in het dagelijkse contact met klanten en relaties binnen onze sector. Vanuit deze kennis en ervaring/ expertise probeert hij een zo goed als mogelijk advies te geven.

Diederik Samsom

Strategisch adviseur energie

Al 20 jaar strijdend voor een rechtvaardige en duurzame wereld. Eerst als actievoerder bij Greenpeace, daarna als Kamerlid en politiek leider van de PvdA en mede aanvoerder van een coalitie die het herstel van Nederland vanuit diepe recessie vorm gaf. Zijn idealen zijn daarmee iets dichterbij gebracht, maar hij is nog lang niet klaar. De komende jaren wilt hij zijn leidinggevende en strategische kwaliteiten samen met zijn technische achtergrond vooral inzetten om een duurzame energievoorziening te helpen realiseren. 

Edwin Snabel

Accountmanager Regio Noordwest-Nederland Uniechemie

Edwin Snabel is accountmanager bij Uniechemie. Met ruim 20 jaar koel-en klimaattechnische ervaring op het gebied van service, projecten en sales is Edwin een (ervarings) deskundige op het gebied van chillers, waaronder propaan chillers. Hij weet u gegarandeerd te boeien met zijn visie op deze, op natuurlijke koudemiddelen, gebaseerde productgroep.  

Harald Conrad

Technisch adviseur Koudemiddelen Westfalen 

Harald Conrad is technisch adviseur koudemiddelen bij Westfalen AG. Hij komt uit Duitsland en zal zijn presentatie ook in het Duits houden. Hij wordt als technisch adviseur veel gevraagd om colleges te geven over de technische aspecten die meespelen bij de keuze voor koudemiddelen in een koelinstallatie. Daarnaast geeft hij ook adviezen aan overheidsinstanties aangaande nieuwe koudemiddelen. Tijdens de workshop zal hij uit de doeken doen hoe u verantwoord met brandbare koudemiddelen omgaat en waar u als technieker op moet letten om tot goede resultaten te komen. 

Jobèrt Peeters

Energie Consult Holland 

Jobèrt is 14 jaar werkzaam bij Energie Consult en houd zich als Senior adviseur/inspecteur bezig met inspectiewerk voor drukapparatuur. Daarnaast geeft hij trainingen aan personen die zich bezig houden met het ontwerpen, ontwikkelen, in bedrijfstellen en onderhouden van koelinstallaties. Tevens is hij beheerder van de applicatie www.persproef.nl. 

Roelof Robbertsen

Aeres Tech

Bijna 35 jaar werkzaam in de koudetechniek begonnen in de transportkoeling, comfortkoeling-en klimaat en industriële koudetechniek, de laatste bijna 10 jaar bij Aeres Tech in Ede. Hij is hier begonnen als trainer, daarna teamleider en sinds 3 jaar accountmanager en trainer koudetechniek (nationaal/internationaal). Zijn interesses zijn de natuurlijke koudemiddelen, nieuwsgierig naar de ontwerpen van een koudesysteem en de koudetechniek in operatiekamers.

Bahjet Abo-Sheer

Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat  Inspectie Leefomgeving & Transport

drs. ir. Bahjet Abo-Sheer is programmamanager bij de Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT). Hij geeft leiding aan het progamma Minder Broeikasgassen (Ozonlaag afbrekende stoffen en gefluoreerde gassen OAS&F- gassen)

 

Michel Berger

Manager Research en Product Development bij ECR Nederland.

Met ruim 30 jaar ervaring in het vakgebied en met een uitgebreide kennis van natuurlijke koudemiddelen realiseert het team van ECR Nederland in samenwerking met hem unieke NH3 projecten. Denk hierbij aan innovatieve NH3 warmtepompen en een brandnieuwe NH3 chiller lijn ontwikkeld voor een breed inzet gebied en voorzien van hoog efficiënte semi hermetische NH3 compressoren. Graag deelt hij zijn visie en ervaringen met u op het koudemiddelen congres.