20 juni 2019

15:00 - 15:30

Ontvangst

15:30 - 15:40

Welkom

Moderator: Ruud van Dissel

15:40 - 16:00

De maatregelen, oplossingen en kansen van de energietransitie binnen onze sector. 

Spreker: Diederik Samsom

Diederik Samsom is als onderhandelaar namens de gebouwde omgeving betrokken bij het Klimaatakkoord. De maatregelen in dat akkoord moeten leiden tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen van 49% in 2030, ten opzichte van het uitstootniveau van 1990. Hoe ziet Samsom de uitdagingen voor de koude en luchtbehandelingssector om de klimaatdoelstellingen te behalen? En hoe kijkt Samsom aan tegen de overstap op warmtepompen? Die zijn veelal gevuld met hoog GWP-koudemiddelen. Samsom zal ook ingaan invoering van CO2-heffing. Wat biedt die maatregel voor kansen? 

16:00 - 16:20

Panel

Discussie over de toekomst van de koudemiddelen o.a. met Richard Dommerholt en Steven Lobregt

16:20 - 16:40

Actuele stand van zaken F-gassen verordening

Spreker: Richard Dommerholt

De Phase down, welke voortkomt uit de F-gassenverordening per 1 januari 2015, is in volle gang. Na de quotumreductie tot 63% CO2 equivalenten in 2018, is per 1 januari 2020 de uitfasering van koudemiddelen met GWP > 2.500. Over 1,5 jaar komt er weer een reductie van 18% op het huidige quotum. Zitten we op schema en welke alternatieve koudemiddelen worden er verwacht in de nabije toekomst? Hoe staan we ervoor en wat zijn de laatste marktontwikkelingen? Welke invloed heeft bijvoorbeeld de Brexit op het quotum. Allemaal zaken die aan de orde komen tijdens de presentatie van Richard Dommerholt. 

16:40 - 17:10

Programma minder broeikasgassen

Spreker: Bahjet Abo-Sheer

17:10 - 17:30

Pauze

18:15 - 19:00

Pauze: lopend buffet en mogelijkheid tot bezoeken informatiemarkt

19:45 - 20:05

Industriële warmtepompen met natuurlijke koudemiddelen

Spreker: Steven Lobregt

Ruimteverwarming kan eenvoudig met warmtepompen. Ook productieprocessen worden steeds vaker ingevuld met warmtepompen of restwarmte uit koeling. 80°C is reeds goed te maken, de grens loopt op naar 95°C. De eerste stoomketels zullen volgend jaar vervangen worden door warmtepompen die stoom maken tot 130°C. Ook hogere temperaturen liggen in het verschiet. 

20:05 - 21:00

Afsluitende borrel