Door de afbouw van HFK's, blijven koudemiddelen de gemoederen bezighouden. De volgende stappen zijn namelijk in aantocht: in 2021 gaat het quotum CO2-equivalenten met 18% omlaag. En volgend jaar mag geen nieuw koudemiddel met een GWP groter dan 2.500 op de markt gebracht worden (nog wel in gerecyclede vorm). Tijdens het congres praten experts u bij over de gevolgen voor de markt. En worden de alternatieven uitgelicht: wat zijn de nieuwe synthetische alternatieven en wat zijn de mogelijkheden van natuurlijke koudemiddelen? Wat de impact van koudemiddelen op het Klimaatakkoord is, hoort u van de uitsmijter van het congres: Diederik Samsom.

Wat levert dit congres u op?

  • U bent voorbereid op de volgende stappen in de F-gassenverordening
  • U weet hoe u hierop kunt anticiperen met alternatieve koudemiddelen
  • U weet hoe u met warmtepompen kunt inspelen op de HFK-afbouw
  • U weet wat het belang van koudemiddelen in het Klimaatakkoord is 

 

 

Diederik Samsom

Diederik Samsom zal tijdens het Koudemiddelen congres uitlichten hoe hij de uitdagingen voor de koude en luchtbehandelingssector om de klimaatdoelstellingen te behalen ziet. Verder geeft hij een kijk op de overstap naar warmtepompen en zal ingaan op de CO2 heffing. 

lr. Steven Lobregt

Steven Lobregt adviseert en zet projecten op voor industriële koeltechniek, duurzame energie en bedrijventerreinen. Tijdens het Koudemiddelen congres zal hij dieper ingaan op industriële warmtepompen met natuurlijke koudemiddelen.